Temabuffet

(min. 30 kuverter)

Brunch forløber over 3-4 timer
100 kr. ekstra pr. kuvert ved afholdelse i Orangeri

(min. 20 kuverter)

Buffeten er også velegnet som temaaften

(min. 20 kuverter)

Buffeten er også velegnet som temaaften

(min. 20 kuverter)

Buffeten er også velegnet som temaaften

(min. 20 kuverter)

Buffeten er også velegnet som temaaften

Menuerne er til inspiration. Vi er altid åbne for dialog og ideer.